Squat Rack

Squat Rack

Thông số sản phẩm

  • MÃ SẢN PHẨM
  • KÍCH THƯỚC MÁY
  • TỔNG TRỌNG LƯỢNG
  • ĐỘ DÀY ỐNG THÉP
  • THỜI GIAN BẢO HÀNH